Τι είναι το USMT;

Το εργαλείο μετεγκατάστασης κατάστασης χρήστη ή το USMT είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα της Microsoft που επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν αρχεία και ρυθμίσεις από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο. Οι χρήστες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις γλώσσες δέσμης ενεργειών για να χρησιμοποιούν το USMT, καθώς είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών. Το USMT μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα Windows 2000, XP, Vista, 7 και 8. Μπορεί να μεταφέρει αρχεία και ρυθμίσεις μεταξύ υπολογιστών που εκτελούν εκδόσεις 32 και 64 bit των Windows και αντίστροφα.

Σημείωση: Για χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τον προγραμματισμό, μπορεί να γίνει λήψη μιας εφαρμογής τρίτου μέρους για την παροχή ενός GUI front-end για το USMT.

Αρκτικόλεξα υπολογιστών, όροι λειτουργικού συστήματος