Τι είναι το Tcl;

Αρχικά σύντομη για τη γλώσσα εντολών του εργαλείου, το Tcl δεν είναι πλέον ένα αρκτικόλεξο και είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε από τον John Ousterhout. Το Tcl είναι διαθέσιμο για διαφορετικές πλατφόρμες και χρησιμοποιείται για τη δημιουργία χρήσιμων προγραμμάτων λογισμικού για σχεδόν κάθε ανάγκη. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα εκτύπωσης "Hello World!" στο Tcl.

 βάζει "Hello World!" 

Περιμένετε, Perl, Γλώσσα προγραμματισμού, Προγραμματιστικοί όροι, Tk