Τι είναι μια περιοχή γυμνοσάλιαγκας;

Μια περιοχή γυμνοσάλιαγκας είναι το όνομα που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την περιοχή έξω από την περιοχή εκτύπωσης και την περιοχή αιμορραγίας ενός εγγράφου που περιέχει το σήμα καταχώρησης και άλλες οδηγίες εκτύπωσης για τον εκτυπωτή.

Bleed, Όροι εκτύπωσης, Σήμα εγγραφής