Τι είναι το Single Threading;

Το μονό νήμα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την επεξεργασία μιας εντολής κάθε φορά.

Όροι CPU