Τι είναι μια εκτύπωση;

Μια εκτύπωση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πραγματική εκτυπωμένη έκδοση του κειμένου ή των εικόνων. Ο πιο κατάλληλος όρος για μια εκτύπωση θα είναι ένα έντυπο αντίγραφο.

Όροι εκτύπωσης