Τι είναι το σύστημα πολλαπλών χρηστών;

Ένα σύστημα πολλαπλών χρηστών μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Όταν αναφέρεται σε ένα δίκτυο, ένα σύστημα πολλαπλών χρηστών είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συνήθως για τον ορισμό ενός υπολογιστή ικανό να επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να συνδεθούν σε ένα δίκτυο.

2. Όταν αναφέρεται σε ένα λειτουργικό σύστημα υπολογιστή, ένα σύστημα πολλαπλών χρηστών είναι ένας υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζει πολλαπλούς χρήστες ταυτόχρονα ή διαφορετικά.

Όροι δικτύου, όροι λειτουργικού συστήματος