Τι είναι το παράθυρο Modal;

Σε ένα παράθυρο διαλόγου GUI, ένα παράθυρο τροχιάς είναι ένα παράθυρο που δημιουργείται από μια γονική εφαρμογή που εμποδίζει τη χρήση του παράθυρου γονέα όταν το παράθυρο θυγατρικών είναι ανοιχτό. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργεί έναν "τρόπο αλληλεπίδρασης" στον οποίο το νέο παράθυρο απαιτεί την προσοχή του χρήστη, συνήθως επειδή οι πληροφορίες που περιέχει είναι πάνω από το μέσο όρο προτεραιότητας.

Όροι Λειτουργικού Συστήματος, Παράθυρο