Τι είναι το πρόγραμμα μετάφρασης γλωσσών;

Ένα πρόγραμμα μετάφρασης γλώσσας είναι μια υπηρεσία ιστού ή μια εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για να μεταφράζει μία ή περισσότερες γλώσσες σε άλλη γλώσσα. Ένα καλό παράδειγμα μιας υπηρεσίας ιστού θα είναι το Google Translate.

Λογισμικό, όρους λογισμικού