Τι είναι η Ingres;

Το Ingres είναι ένα RDBMS SQL (σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων) που αναπτύχθηκε από την Actian Corporation. Πρόκειται για ένα σύστημα βάσεων δεδομένων που απευθύνεται σε μεγάλες εταιρείες και κυβερνητικές οργανώσεις. Ξεκίνησε ως ερευνητικό έργο στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ στη δεκαετία του 1970 και συνέβαλε στη δημιουργία του Sybase, του Microsoft SQL Server και της PostgreSQL.

Βάση δεδομένων, όρους λογισμικού