Τι είναι καθυστέρηση;

Για να κρατήσετε ή να αναβάλλετε μια ενέργεια ή μια διαδικασία. Για παράδειγμα, ένα σενάριο ή ένα πρόγραμμα μπορεί να ρυθμιστεί για να καθυστερήσει την εκτέλεση οποιωνδήποτε οδηγιών μέχρι να περάσει ένα λεπτό.

Καθυστέρηση διάδοσης, καθυστέρηση περιστροφής, ύπνος, όροι λογισμικού