Τι είναι η DEC (Digital Equipment Corporation);

Σύντομη για την Digital Equipment Corporation, η DEC ήταν ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς σταθμών εργασίας, διακομιστών και υπερσύγχρονων μικροϋπολογιστών. Η Digital ανέπτυξε επίσης τις μηχανές αναζήτησης, Altavista. Σήμερα, η εταιρεία αποτελεί μέρος της Compaq και επικεντρώνεται στα λογισμικά και τα συστήματα Διαδικτύου.

Συμβουλή: Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό είναι διαθέσιμες στην επισκόπηση εταιρειών DEC.

Compaq, συντομογραφίες υπολογιστών, IBM, μηχανή αναζήτησης