Τι είναι το D;

D μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Δείτε τη σελίδα γλώσσας D για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γλώσσα προγραμματισμού D.

2. Ανατρέξτε στη σελίδα της μονάδας δίσκου D όταν αναφερόμαστε σε μια μονάδα δίσκου ή ένα γράμμα μονάδας δίσκου σε ένα λειτουργικό σύστημα της Microsoft.

3. Το D είναι συντομογραφία που χρησιμοποιείται για το βάθος.

4. Το D είναι συντομογραφία που χρησιμοποιείται για deci.

5. Δείτε τον ορισμό της Συνδιάσκεψης D για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την Wall Street Journal.

Συντομογραφίες υπολογιστών