Ρυθμίστε την γραμματοσειρά των Windows σε μεγάλη, πώς μπορώ να την αλλάξω;

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκκινήστε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία των Windows και αλλάξτε τη γραμματοσειρά πίσω στο αρχικό μέγεθος γραμματοσειράς και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή πίσω σε κανονική λειτουργία.

Συμβουλή: Η προεπιλεγμένη γραμματοσειρά και το μέγεθος είναι MS Sans Serif (Western) Μέγεθος 8