Εκτέλεση μιας εγκατάστασης εκτύπωσης σε Windows 2000

Για να εκτελέσετε μια εγκατάσταση μεταφοράς δεδομένων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Αντιγράψτε ολόκληρο το CD των Windows 2000 στον σκληρό δίσκο ή σε μια θέση διανομής στο δίκτυο.
  2. Στο Service Pack update.exe, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή: update.exe -sx: \ distribute \ Win2kPro
  3. Αφού ολοκληρωθεί, εκτελέστε την εγκατάσταση για τα Windows 2000 και αυτό θα εγκαταστήσει τα Windows 2000 με το ήδη εγκατεστημένο service pack.