Πόσα διαμερίσματα μπορεί να αναγνωρίσει το DOS;

Ένας υπολογιστής που εκτελεί Microsoft DOS και Windows είναι σε θέση να υποστηρίξει έως και 24 διαφορετικά γράμματα ή διαμερίσματα μονάδων δίσκου ή το AZ με A και B να αντιστοιχιστεί στις μονάδες δισκέτας σας.

Σημείωση: Όταν δημιουργείτε διαμερίσματα χρησιμοποιώντας το Microsoft fdisk, ο υπολογιστής μπορεί να έχει μόνο ένα πρωτεύον διαμέρισμα ανά σκληρό δίσκο. Όλα τα άλλα διαμερίσματα θα είναι εκτεταμένα διαμερίσματα.