Πώς να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο που ανοίγει ένα νέο παράθυρο ή μια καρτέλα ιστοσελίδας

Για να δημιουργήσετε ένα νέο παράθυρο ή καρτέλα όταν κάνετε κλικ σε μια σύνδεση, στο tag a href πρέπει να προστεθεί ο στόχος = "_ blank" όπως φαίνεται παρακάτω.

Computer Hope

Παράδειγμα

Ακολουθεί ένα παράδειγμα του τι θα δημιουργούσε ο παραπάνω κώδικας. Εάν κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, ανοίγει την αρχική σελίδα του Computer Hope σε νέο παράθυρο ή καρτέλα, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης και τις ρυθμίσεις του. Σήμερα, όλα τα νέα προγράμματα περιήγησης θα ανοίξουν αυτούς τους τύπους συνδέσμων σε νέες καρτέλες.

Ανοίξτε την ελπίδα υπολογιστή σε μια νέα καρτέλα