Ποτό ή υγρή ουσία χύνεται στο πληκτρολόγιο

Εάν έχει χυθεί υγρό στο πληκτρολόγιό σας, πρώτα, γυρίστε αμέσως το πληκτρολόγιο ή τον φορητό υπολογιστή ανάποδα. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και συνεχίστε με τα βήματα στον οδηγό καθαρισμού του υπολογιστή.

Συμβουλή: Με τη δραματική μείωση του κόστους με τα πληκτρολόγια του υπολογιστή, εάν έχει κολλήσει κάποιο κολλητικό ποτό στο πληκτρολόγιο, προτείνουμε την αντικατάσταση του πληκτρολογίου. Εκτός αν φυσικά χρησιμοποιείτε ένα ακριβότερο πληκτρολόγιο ή το πληκτρολόγιο είναι μέρος ενός φορητού υπολογιστή.