Πώς να δημιουργήσετε μη μορφοποιημένο κείμενο HTML

Μπορείτε να εισαγάγετε μη μορφοποιημένο κείμενο, κείμενο με κενά ή άλλες μοναδικές αλλαγές εμφάνισης χρησιμοποιώντας το
 ετικέτες.

Παράδειγμα

 Καλώς ήλθατε στο Computer Hope 

Το παραπάνω παράδειγμα θα έχει ως αποτέλεσμα την ακόλουθη έξοδο:

 Καλώς ήλθατε στο Computer Hope