Τι είναι ένα Friodie;

Friode είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια τηγανητή, φουσκωμένη ή άλλως κατεστραμμένη δίοδο.

Δίοδος, Όροι Ηλεκτρονικής