Μπορώ να συνδέσω την ιστοσελίδα μου με την Computer Hope;

Ο υπολογιστής Hope θα τιμήσει να έχει οποιαδήποτε από τις σελίδες του που αναφέρονται σε άλλες ιστοσελίδες και blogs στο Διαδίκτυο. Μη διστάσετε να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε σελίδα του Computer Hope χωρίς την ρητή ή γραπτή μας άδεια. Ωστόσο, αν θέλετε να αντιγράψετε οποιοδήποτε κείμενο, εικόνες ή άλλο περιεχόμενο, σας ζητάμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες πνευματικής ιδιοκτησίας που δημοσιεύονται στη νομική σελίδα μας. Επίσης, δεν συμμετέχουμε σε ανταλλαγές συνδέσμων ή αμοιβαίες συνδέσεις.

Συμβουλή: Επισκεφθείτε τη σελίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών Hope links, για αρκετές διαφορετικές παραλλαγές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε με την Computer Hope και πολλές από τις δωρεάν υπηρεσίες της.