Μπορεί η μορφοποίηση μιας μονάδας σκληρού δίσκου αρκετές φορές να προκαλέσει προβλήματα;

Όχι, εκτός εάν ο σκληρός δίσκος είναι ήδη κακός. Η μορφοποίηση της μονάδας σκληρού δίσκου αρκετές φορές δεν θα προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα με τη μονάδα σκληρού δίσκου ούτε θα προκαλέσει τη βραδύτερη λειτουργία του σκληρού δίσκου. Αν μη τι άλλο, ο σκληρός δίσκος πρέπει να τρέχει γρηγορότερα αφού έχει μορφοποιηθεί και όλα έχουν επανεγκατασταθεί.