Το ScanDisk επανεκκινείται και ποτέ δεν ολοκληρώνει τον έλεγχο του σκληρού δίσκου

Το ScanDisk θα επανεκκινήσει οποιαδήποτε στιγμή θα παρατηρήσει ότι κάτι έχει αλλάξει στο σκληρό δίσκο. Εάν εκτελείτε το ScanDisk από τα Windows και έχετε κάτι τρέχον στο παρασκήνιο, θα ξεκινήσει ξανά.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε ότι όλες οι άλλες εφαρμογές και οι TSR είναι κλειστές. Αν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημά σας, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε το ScanDisk μέσω ασφαλούς λειτουργίας.