Τι είναι ένα σειριακό ποντίκι;

Ένα σειριακό ποντίκι είναι ένα ποντίκι υπολογιστή που συνδέεται στον υπολογιστή μέσω μιας σειριακής θύρας. Σήμερα, το σειριακό ποντίκι έχει αντικατασταθεί από το ποντίκι PS / 2 και USB.

Όροι ποντικιού, σειριακή θύρα