Τι είναι το Scratch;

Το ξυστό μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

1. Το Scratch είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που σας διευκολύνει να δημιουργήσετε διαδραστικές ιστορίες, κινούμενα σχέδια, παιχνίδια, μουσική και τέχνη και να μοιραστείτε τις δημιουργίες σας στο διαδίκτυο.

2. Το μηδέν είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα προσωρινό αρχείο ή τοποθεσία στο χώρο αποθήκευσης μνήμης που χρησιμοποιεί ένας υπολογιστής ως χώρος αποθήκευσης δεδομένων. Δείτε τον ορισμό του χώρου γρατσουνιών για περισσότερες πληροφορίες.

3. Το ξυστό έχει επίσης χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως συνώνυμο για τη διαγραφή (π.χ. "γρατσουνίζω ένα αρχείο" είναι το ίδιο με το "διαγράψτε ένα αρχείο").

4. Το μηδέν είναι επίσης ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα scuff, nick ή άλλο σημάδι που βρέθηκε σε μια επιφάνεια ενός αντικειμένου.

Όροι μνήμης, όροι λογισμικού