Τι είναι η ακτινοβολία;

Η ακτινοβολία είναι η ενέργεια που εκπέμπεται από μια συσκευή και απορροφάται από το σώμα. Ενώ κάποια ακτινοβολία μπορεί να είναι επιβλαβής για ένα άτομο, όλες οι ηλεκτρικές συσκευές εκπέμπουν μια μικρή ποσότητα VLF την οποία η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ασφαλής για τον άνθρωπο. Ορισμένα άτομα δηλώνουν ότι η υπερβολική έκθεση από αυτές τις συσκευές μπορεί να είναι επιβλαβής ή να προάγει τον καρκίνο. αυτός ο ισχυρισμός έχει διαψευστεί ευρέως από την επιστημονική κοινότητα.

Εκπομπές ELF, EMF, όροι υλικού, κίνδυνος, VLF, ακτίνες Χ