Τι είναι το Platen;

Μια πλάκα μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

1. Όταν αναφέρεται στην εκτύπωση, μια πλάκα είναι ένας μηχανισμός έλασης ή πλάκας που προσκρούει στο χαρτί με κείμενο που δημιουργεί μελάνι ή μια εικόνα.

2. Μια πλάκα είναι επίσης η επίπεδη επιφάνεια στην οποία τοποθετείται ένα δάκτυλο σε μια συσκευή λήψης εικόνων δακτύλου όπως ένας σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Όροι εκτύπωσης