Τι είναι το Pfft;

Το Pfft είναι μια μέθοδος που εκφράζει την έλλειψη ενδιαφέροντος, δυσπιστίας ή απόρριψης κάποιου ή κάτι από το chat. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη συνομιλία.

User1: Θα μπορούσα να κλωτσήσω το άκρο σας! User2: Pfft.

Χρήστης1: Θα μπορούσα!

Όροι συνομιλίας, Tsk