Τι είναι το Golden Disc;

Ένας χρυσός δίσκος είναι ένας όρος που περιγράφει ένα κενό συμπαγή δίσκο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενός αντιγράφου ενός άλλου CD ή για την αποθήκευση δεδομένων σε ένα CD.

Όρους CD, χρυσό, χρυσό δάσκαλο