Τι είναι ο Gank;

Ο Gank είναι ένας όρος που περιγράφει έναν παίκτη που είναι άλλοι παίκτες του PKing. Συχνά η γκανγκονία συνδέεται με έναν παίκτη υψηλότερου επιπέδου που σκοτώνει παίκτη χαμηλότερου επιπέδου. Για παράδειγμα, ένας παίκτης επιπέδου 60 που σκοτώνει έναν παίκτη επιπέδου 36 θα θεωρούσε γκανγκό και συχνά απαιτεί λίγη ή καθόλου προσπάθεια. Μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι θλίβεται ο φονευτής που σκοτώνεται, ο οποίος συχνά κλονίζεται στον κόσμο των τυχερών παιχνιδιών.

Όροι παιχνιδιού, Griefer, PK