Μπορώ να διαγράψω ή να διαμορφώσω με άλλο τρόπο ένα CD;

Όχι. Αφού δημιουργηθεί ένα CD ή ένα CD-R, δεν μπορεί να επεξεργαστεί, να διαγραφεί, να διαμορφωθεί ή να τροποποιηθεί με άλλο τρόπο. Αν έχετε δημιουργήσει το CD ή το CD-R και θέλετε να το τροποποιήσετε, αναδημιουργήστε το χρησιμοποιώντας ένα νέο CD-R.

Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα άλλο κενό CD-R για να δημιουργήσετε το νέο δίσκο.

Εάν χρησιμοποιείτε δίσκο CD-RW, μπορεί να τροποποιηθεί. Λάβετε υπόψη σας ότι οι πληροφορίες που είναι γραμμένες στο δίσκο είναι γραμμικές, πράγμα που σημαίνει ότι αν έχετε τροποποιήσει ένα αρχείο και πρέπει να το ενημερώσετε στο δίσκο, πρέπει να ξαναγραφεί στο δίσκο. Το υπάρχον αρχείο στο δίσκο δεν μπορεί να τροποποιηθεί.