Τι είναι η Cat 6;

Η κατηγορία 6 ή η κατηγορία 6 είναι μια περιγραφή καλωδίωσης δικτύου που αποτελείται από τέσσερα σύρματα συνεστραμμένου ζεύγους, έχει ταχύτητα δεδομένων 10000 Mbps και χρησιμοποιείται σε Ethernet και Gigabit Ethernet.

Καλώδιο, Cat 1, Cat 2, Cat 3, Cat 4, Cat 5, Cat 5e, Cat 7, Gigabit, Όροι δικτύου