Τι είναι ένας Block Cipher;

Ένας κρυφός κωδικός είναι ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιείται στην κρυπτογραφία. Βασίζεται σε μια έννοια που ονομάζεται επαναλαμβανόμενος κωδικός προϊόντος, στον οποίο εκτελούνται πολλαπλές διαδικασίες κρυπτογράφησης σε ομάδες σταθερού μήκους μπιτ που ονομάζονται μπλοκ. Κάθε κύκλος κρυπτογράφησης κάνει τη μη εξουσιοδοτημένη αποκρυπτογράφηση προοδευτικά πιο δύσκολη για ένα τρίτο μέρος. εξαλείφοντας αποτελεσματικά την πιθανότητα να σπάσει η κρυπτογράφηση με βίαιη δύναμη.

Η μέθοδος κρυπτογράφησης μπλοκ προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Claude Shannon το 1949 σε ένα επιρροή έγγραφο που ονομάζεται Communication Theory of Secret Systems . Αποτελούν κεντρικό στοιχείο πολλών κρυπτογραφημένων κρυπτογραφημάτων, όπως DES και AES.

Επανάληψη, όροι ασφαλείας