Τι είναι το Παιχνίδι Biofeedback;

Ένα παιχνίδι biofeedback είναι ένα τηλεοπτικό παιχνίδι που χρησιμοποιεί μια μηχανή EEG (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα) για να διαβάσει τα εγκεφαλικά κύματα. Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να επιτρέψει σε έναν παίκτη να ελέγχει με το μυαλό τους τα μέρη, ή πιθανώς όλα, του παιχνιδιού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, απαιτείται ένας ελεγκτής παιχνιδιών για ορισμένες εργασίες και ελέγχους.

Τα παιχνίδια Biofeedback δεν είναι ακόμη συμβατά, κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους της συσκευής EEG και του χρόνου που χρειάζονται οι παίκτες για να "διδάξουν" τη συσκευή και το παιχνίδι πώς να διαβάσουν τα εγκεφαλικά τους κύματα.

Όροι τυχερού παιχνιδιού, συσκευή εισόδου