Οι παλαιότερες κάρτες μόντεμ και δικτύου δεν λειτουργούν στα Windows XP

Συμβουλή: Οι παλαιότερες εσωτερικές κάρτες επέκτασης που δεν είναι Plug-and-Play δεν υποστηρίζονται σε καμία έκδοση των Microsoft Windows XP και ως εκ τούτου δεν εντοπίζονται και εγκαθίστανται αυτόματα.

Λάβετε τα τελευταία προγράμματα οδήγησης των Windows

Δείτε αν ο κατασκευαστής της κάρτας επέκτασης παρέχει προγράμματα οδήγησης των Windows XP.

  • Πρόγραμμα οδήγησης μόντεμ υπολογιστή.
  • Προγράμματα οδήγησης δικτύου υπολογιστών.

Αγοράστε μια νέα κάρτα επέκτασης

Εάν δεν διατίθενται προγράμματα οδήγησης των Windows XP, συνιστούμε να αγοράσετε μια νέα κάρτα επέκτασης.