Είναι δυνατόν να σπάσει ή να κλείσει ολόκληρο το Διαδίκτυο;

Όχι. Το Διαδίκτυο ως σύνολο είναι μια συλλογή πολλών ανεξάρτητων δικτύων που ελέγχονται και συντηρούνται από διαφορετικούς ανθρώπους, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις. Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι περιττή, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και αν ένα τμήμα του δικτύου πέσει κάτω, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν ακόμα τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω άλλου.

Είναι ακόμα δυνατό για το Διαδίκτυο να αντιμετωπίσει διακοπές που προκαλούνται συχνά από σοβαρά γεγονότα, όπως οι μεγάλες διακοπές ενέργειας και οι σεισμοί. Όταν συμβαίνουν μεγάλες διακοπές, μπορεί να επηρεαστεί ένα μεγάλο μέρος του Διαδικτύου ή ακόμα και ολόκληρης της χώρας. Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι σοβαρές διακοπές δεν θα προκαλέσουν διακοπή ή συντριβή του Διαδικτύου. Για παράδειγμα, στις αρχές του 2007 η Ασία γνώρισε σειρά σεισμών που κατέστρεψαν υποθαλάσσια καλώδια που προκάλεσαν ευρύτατα προβλήματα στο Διαδίκτυο και το τηλέφωνο σε αυτό το μέρος του κόσμου. Ωστόσο, ο υπόλοιπος κόσμος είχε ακόμη πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Επίσης, ορισμένες κυβερνήσεις μπορούν να δημιουργήσουν τείχη προστασίας και άλλα συστήματα προστασίας για να εμποδίσουν τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε σελίδες στο Διαδίκτυο ή να μπλοκάρουν την πρόσβαση στο Internet. Για παράδειγμα, το 2011 η κυβέρνηση της Αιγύπτου έκλεισε το Διαδίκτυο αρκετές φορές κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή πληροφοριών στο Internet. Ωστόσο, ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτού του αυστηρού τερματισμού, οι πολίτες εξακολουθούσαν να βρίσκουν τρόπους πρόσβασης στο Διαδίκτυο.