Ο Internet Explorer αποθηκεύει μόνο εικόνες ως αρχεία BMP

Αυτό το ζήτημα προκαλείται όταν ο Microsoft Internet Explorer έχει ένα κατεστραμμένο ή διεφθαρμένο αρχείο. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

  1. Αδειάστε τα προσωρινά αρχεία Internet.
  2. Διαγράψτε οποιαδήποτε Άγνωστα ή κατεστραμμένα αντικείμενα κάνοντας κλικ στο μενού Εργαλεία και Επιλογές Internet. Στην καρτέλα Γενικές επιλογές Επιλογές Internet, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή αντικειμένων και διαγράψτε όλα τα αντικείμενα που έχουν κατάσταση Άγνωστη ή Κατεστραμμένη .