Πώς να διορθώσετε το σφάλμα διακοπτόμενου συστήματος Stack

Το μέγεθος του χώρου στοίβας που καθορίζεται στο config.sys είναι πολύ χαμηλό. Επεξεργαστείτε το config.sys και βεβαιωθείτε ότι η γραμμή STACKS είναι τουλάχιστον ρυθμισμένη στο 12, 256. Για παράδειγμα, η γραμμή πρέπει να είναι ίδια με το παρακάτω παράδειγμα.

STACKS = 12.256