Πώς βρίσκω αρχεία σε Linux και Unix;

Συμβουλή: Αυτό το έγγραφο απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν τρόπους εύρεσης ενός αρχείου στο Linux και όχι πώς να βρίσκουν κείμενο μέσα σε ένα αρχείο στο Linux.

Το Linux και το Unix και οι παραλλαγές τους έχουν διαφορετικούς τρόπους εντοπισμού αρχείων. Δείτε καθεμία από τις ακόλουθες εντολές για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εντολή και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό αρχείων.

  • εύρημα
  • εγκατάσταση
  • που είναι
  • οι οποίες