Πώς να δημιουργήσετε ένα φόντο που αναβοσβήνει κατά το άνοιγμα μιας ιστοσελίδας

Για να δημιουργήσετε ένα φόντο που αναβοσβήνει κατά το άνοιγμα μιας ιστοσελίδας, η παρακάτω JavaScript πρέπει να προστεθεί στο σώμα μιας ιστοσελίδας.

 λειτουργία initArray () {this.length = initArray.arguments.lengthfor (var i = 0; i  = κόκκινο), red_hex = Dec2Hex (κόκκινο), grn - = grn_int, grn_round = Math.round (grn), grn_hex = Dec2Hex (grn), blu - = blu_int 'blu_round = Math.round (blu)' blu_hex = Dec2Hex (blu) 'document.grColor = red_hex + grn_hex + blu_hex; // document.write ("

bgcolor = "+ red_hex + grn_hex + blu_hex), βήμα ++?} document.bgColor = τέλος?}