Μπορούν οι μονάδες CD-ROM να τοποθετηθούν κάθετα;

Οι μονάδες δίσκου CD-ROM έχουν την ικανότητα να εκτελούν οριζόντια και κάθετα. Όταν εκτελείτε τη μονάδα κατακόρυφα, σας συνιστούμε να αναζητήσετε ένα μικρό "μανίκι" που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση ενός δίσκου ενώ περιστρέφεται στη μονάδα. Αυτή η ευθυγράμμιση συνήθως αντιστοιχεί στο κουμπί εξαγωγής της μονάδας δίσκου που βρίσκεται κοντά στην κορυφή του μηχανήματος.