Σφάλμα ελέγχου BIOS ROM - το σύστημα έχει σταματήσει

Δυστυχώς, αυτό το σφάλμα υποδεικνύει ότι το τσιπ BIOS ROM του υπολογιστή σας ή η μητρική πλακέτα είναι φυσικά κακό. Συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας ή να μεταφέρετε τον υπολογιστή σε τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης για επισκευή. Συνήθως, εάν ο κατασκευαστής σας μπορεί να αντικαταστήσει το τσιπ BIOS ROM για να διορθώσει αυτό το πρόβλημα, θα είναι πιο ακριβό από την αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας με μια νέα μητρική πλακέτα.

Εάν θέλετε να επιδιορθώσετε αυτό το ζήτημα μόνοι σας, η μητρική πλακέτα πρέπει να αντικατασταθεί.