Τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων πολλαπλών εμφανίσεων Windows

Τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορούν να ακολουθηθούν όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα με πολλές οθόνες στα Microsoft Windows.

  1. Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και ότι έχουν ενεργοποιηθεί τα σωστά προγράμματα οδήγησης κάρτας οθόνης που έχουν επιλεγεί για δευτερεύοντα προσαρμογέα / δευτερεύουσα οθόνη.
  2. Προσαρμόστε τη σειρά των προσαρμογέων.
  3. Επιβεβαιώστε ότι η δευτερεύουσα οθόνη επισημαίνεται στις ιδιότητες της οθόνης, υποστηρίζεται δευτερεύων προσαρμογέας οθόνης και ανιχνεύεται δευτερεύουσα οθόνη.
  4. Εκτελέστε πρόγραμμα στην κύρια οθόνη.
  5. Εκτελέστε πρόγραμμα πλήρους οθόνης.
  6. Απενεργοποιήστε τη δευτερεύουσα οθόνη.