Το σφάλμα browseui.dll των Windows ME

Επειδή είναι πιθανό να υπάρχει ένα σφάλμα μητρώου στον υπολογιστή, συνιστάται η εκτέλεση του scanreg και η αποκατάσταση μιας παλαιότερης έκδοσης του συστήματος.