Το όνομα του αρχείου του Explorer, το όνομα του καταλόγου ή το σφάλμα σύνταξης όγκου

Κατά την περιήγηση στην Εξερεύνηση των Microsoft Windows, οι χρήστες ενδέχεται να λάβουν το μήνυμα λάθους Το όνομα αρχείου του Explorer, το όνομα καταλόγου ή η σύνταξη όγκου είναι εσφαλμένη .

Αυτό το ζήτημα προκαλείται όταν ένα φάκελο με όνομα επιφάνειας εργασίας βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, διαγράψτε, μετονομάστε ή μετακινήστε το φάκελο επιφάνειας εργασίας από την επιφάνεια εργασίας.