Τα Windows 98 παγώνουν κατά το κλείσιμο

Τα Windows 98 SE (δεύτερη έκδοση) έχουν μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα που χρησιμοποιείται για την επίλυση ενός γνωστού ζητήματος με τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, ανατρέξτε στην ενότητα λήψεων των Windows 98.

Windows 98

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν την απενεργοποίηση του υπολογιστή στο μήνυμα "Είναι πλέον ασφαλές να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας".