Γιατί το μόντεμ μου δεν θα συνδεθεί στα 56k;

Η υψηλότερη ταχύτητα σύνδεσης με μόντεμ 56k είναι 53 kbps λόγω των οδηγιών της FCC. Εάν συνδέεστε στα 53 kbps ή κοντά στα 53 kbps, αυτή είναι η υψηλότερη ταχύτητα σύνδεσης την οποία θα υποστηρίξουν οι γραμμές τηλεφώνου και το μόντεμ σας.

Εάν δεν συνδέετε κοντά στα 56 kbps, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο παροχέας υπηρεσιών Internet χρησιμοποιεί το ίδιο πρότυπο, όπως το X2, το Flex ή το V.90. Αν δεν συνδέεστε με το ίδιο πρότυπο, θα συνδέσετε το μέγιστο των 28 ή 36 kbps.

Εάν ο παροχέας υπηρεσιών διαδικτύου χρησιμοποιεί το ίδιο πρότυπο, είναι πολύ πιθανό ότι οι τηλεφωνικές σας γραμμές ενδέχεται να μην είναι συμβατές ή ότι οι τηλεφωνικές σας γραμμές δεν έχουν αλλάξει σωστά.