Γιατί η μονάδα CD-ROM μου δεν είναι η μονάδα δίσκου D:

Όταν εγκαθίσταται ή δημιουργείται ένα άλλο περιφερειακό ή διαμέρισμα σε έναν υπολογιστή, το CD-ROM ορίζεται αυτόματα ως η τελευταία μονάδα δίσκου στα Microsoft Windows. Για παράδειγμα, εάν η μονάδα δίσκου CD-ROM, DVD ή άλλου δίσκου ήταν η μονάδα D: και προσθέσετε έναν άλλο σκληρό δίσκο ή δημιουργήσετε ένα νέο διαμέρισμα στον υπολογιστή, τότε η μονάδα δίσκου θα είναι η μονάδα E: