Γιατί η Computer Hope ονομάζεται Computer Hope;

Ορίζουμε την "ελπίδα" όπως αναφέρεται στον ορισμό της ελπίδας μας ως εξής: Να έχουμε εμπιστοσύνη ή σιγουριά σε μια υπηρεσία ή ένα αντικείμενο. Όταν αναφερόμαστε στην Computer Hope, θα θέλαμε να πιστέψουμε ότι θα νιώσετε βέβαιοι ότι θα βρείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του υπολογιστή σας δωρεάν.

Πιστεύουμε ότι το όνομα "Computer Hope" αντικατοπτρίζει σωστά την ιστοσελίδα μας ως πόρο που αποκαθιστά την εμπιστοσύνη κάποιου για την εξεύρεση βοήθειας με τις ανάγκες του υπολογιστή δωρεάν. Σε τελική ανάλυση, πιστεύουμε ότι δεν μπορείτε να χρεώσετε κάποιον εάν αναμένετε να αποκαταστήσετε την ελπίδα του.