Γιατί τα συνημμένα του Microsoft Outlook 2000 εμφανίζονται στο κάτω μέρος;

Το Microsoft Outlook τοποθετεί μόνο συνημμένα στο κάτω μέρος ενός παραθύρου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν το μήνυμα βρίσκεται σε μορφή "HTML" ή "απλού κειμένου". Αν θέλετε τα συνημμένα σας να τοποθετηθούν στο σώμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνθέστε το σε μορφή "εμπλουτισμένου κειμένου". Για να αλλάξετε τη μορφή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων του Microsoft Outlook, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  1. Ανοίξτε το Microsoft Outlook.
  2. Κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία και μετά στο Επιλογές.
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή αλληλογραφίας
  4. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος στην επιλογή Αποστολή σε αυτήν τη μορφή μηνύματος και επιλέξτε Έτοιμο κείμενο Microsoft Outlook .