Γιατί πρέπει να εισάγω δύο φορές τις πληροφορίες σύνδεσης μου;

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, Ρυθμίσεις, Πίνακας Ελέγχου και κάντε διπλό κλικ στο Δίκτυο.
  2. Επισημάνετε τον υπολογιστή-πελάτη για το δίκτυο της Microsoft και κάντε κλικ στις ιδιότητες.
  3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου, συνδεθείτε με τον τομέα Windows NT.